Děkujeme městu přerov

Chtěli bychom vyjádřit upřímné díky statutárnímu městu Přerov za jeho mnohaletou finanční podporu naší taneční školy. Vaše finanční pomoc nejenže nám umožňuje dál šířit lásku k tanci, vytvářet kvalitní prostředí pro rozvoj všech našich svěřenců, ale také nám dodává obrovskou motivaci a sílu v naší práci pokračovat.

Moc rádi vidíme, že město Přerov aktivně investuje do uměleckých a sportovních iniciativ a podporuje rozvoj talentů, dětí a mládeže.

Děkujeme vám za to, že jste nám dali důvěru a že nás povzbuzujete na naší cestě. Vaše podpora má obrovský význam. Děkujeme vám za vaši kontinuální podporu a za to, že nám dáváte možnost kvalitně reprezentovat město Přerov.

S láskou a vděkem,

Taneční škola Duckbeat