Duckbeat připravil taneční program pro DOMOV PRO SENIORY

          

Taneční škola Duckbeat opět připravila 25.11. 2023 charitativní akci pro Domov pro seniory v Přerově a navázala tak na již dřívější spolupráci. Taneční show se účastnilo více jak 30 seniorů, kde nejstarší seniorkou byla úžasná paní ve věku 96 let. Na místě se tak propojilo několik generací, od generace TICHO až po současnou generaci Z. Nejmladší tanečníci z Duckbeatu si s paní dokonce v rozhovoru zavtipkovali. Věkový rozdíl tam činil 91 let.

Celá akce se nesla v duchu plném nádherných emocí, slz dojetí a úsměvů. Bylo nám velkou ctí pro seniory připravit tento program a budeme se těšit na další spolupráci.